WAAS en EGNOS
Het project European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) is bedoeld om de nauwkeurigheid van bestaande satellietnavigatienetwerken in Europa verder te verbeteren. EGNOS is bedoeld als aanvulling op het WAAS systeem, wat alleen in Noord-Amerika werkt, maar dan voor Europa.

Image

Inleiding: WAAS.

Veel mensen hebben tegenwoordig een GPS, ze gebruiken die of in combinatie met TomTom om hun auto via de snelste route van A naar B te rijden of ze hebben een wandel GPS voor meer recreatieve doeleinden zoals TerraCaching.

Wat veel mensen niet weten is dat een GPS standaard helemaal niet zo nauwkeurig je positie kan bepalen, meestal geldt hiervoor dat de weergegeven positie plus of min 10 meter kan afwijken. Als je dat als een cirkel op de kaart zou tekenen is dat een aardige afwijking! Als je naast een vaart staat weet de GPS dus eigenlijk niet op welke kant van de oever je staat. TomTom lost dit eenvoudig op door er van uit te gaan dat je in de auto zit en een auto bevindt zich altijd op de weg, dus ook al geeft de GPS aan dat je vijf meter naast de weg staat, dan nog word je door TomTom op de weg weergegeven. Een wandel GPS (voor zover die al een kaart kan weergeven) zal wel gewoon de positie weergeven zoals die op dat moment berekend is. Een GPSMAP60C(S)(x) geeft met een cirkel aan op de kaart wat op dat moment de onnauwkeurigheid is, dus de positie kan eigenlijk overal binnen die cirkel zijn.

Image

Nu zit er in alle (redelijk) moderne GPS ontvangers een instelling genaamd WAAS wat staat voor: Wide Area Augmentation System. Mocht je ontvanger dit niet hebben, dan nog is het soms mogelijk om door middel van een firmware upgrade de GPS hier wel voor geschikt te maken. Zie daarvoor de website van de leverancier. WAAS is het Amerikaanse systeem waarbij onnauwkeurigheden van het GPS signaal worden gecorrigeerd en je vaak op een nauwkeurigheid van beter dan +/- 3 meter uit kunt komen. (+/- staat hierbij niet voor ongeveer maar plus of minus, dus de positie kan bijvoorbeeld 3 meter meer naar het noorden liggen, maar ook 3 meter meer naar het zuiden). EGNOS staat voor European Geostationary Navigation Overlay Service en is de Europeese tegenhanger van WAAS. In Azië is er MSAS, wat vooral bedoeld is voor Japan.

Image

Hoe werkt EGNOS?

Het grondsegment van het EGNOS systeem bestaat uit 34 meetstations (RIMS : Ranging and Integrity Monitoring Stations) in 22 deelnemende landen, om de fout op iedere satelliet te bepalen, 4 Master Control Centers  (MCC) en 6 uplink stations. De RIMS sturen hun gemeten informatie door naar de MCC en deze stuurt dit dan op zijn beurt naar de uplinkstations. Het systeem is zeer betrouwbaar ontworpen door ervoor te zorgen dat maar één MMC tegelijk werkt en één MMC in standby staat voor als er een fout optreedt in het andere station. Er zijn ook maar drie uplink stations gelijktijdig in werking (één per satelliet), de andere drie staan in standby. Het ruimtesegment bestaat uit 2 x Inmarsat-3 en 1 x ESA Artemis satellieten.

Image

In Nederland kan je zien of je het EGNOS signaal ontvangt door op je GPS te kijken naar de signaalsterkte van satelliet 33 (37 en 44 zijn ook mogelijk). Omdat EGNOS gebruik maakt van geostationaire satellieten zal je een redelijk vrij uitzicht op het zuiden moeten hebben (een geostationaire satelliet staat boven de evenaar en is voor ons dus altijd in het zuiden te zien, daarom staan alle schotelantennes ook gericht naar het zuiden). Als je in een stad loopt met hoge gebouwen kan je EGNOS niet ontvangen; soms heb je zelfs moeite met het ontvangen van de normale GPS satellieten omdat je GPS ontvanger alleen maar vrij uitzicht heeft recht boven je en daar vliegen niet altijd evenveel satellieten voorbij.

Image

Behalve de ontvangst van satelliet 33 komen er ook D-tjes te staan in de signaalsterkte balken van de andere satellieten en dat geeft aan dat EGNOS (of WAAS in Amerika) ook daadwerkelijk de nauwkeurigheid verbetert. De letter D staat voor Differential en geeft eigenlijk aan dat het signaal van de desbetreffende satelliet wordt gecorrigeerd met een verschilsignaal aangeleverd door EGNOS. De D-tjes zijn overigens zichtbaar op GPS-en van het merk Garmin. Bij Magellan zie je het woord WAAS op het positiescherm en verdwijnt de EPE aanduiding. Bovendien zie je op het satellietscherm een donker gekleurd extra W-tje staan als teken dat je op dat moment een EGNOS satelliet ontvangt. Soms (bij vrij zicht) zie je de ontvangst van twee of drie EGNOS satellieten.

Image

Doordat de EGNOS satellieten een geostationaire baan hebben, staan ze op ongeveer 36.000 kilometer boven de evenaar. Nederland ligt echter vrij ver van de evenaar af, waardoor de afstand groter zal zijn en de openingshoek hier op circa 25 graden boven de horizon ligt. Voor ons gezien staan ze dus laag aan de horizon. Voor inwoners in Scandinavië is het nog ongunstiger, terwijl de satellieten voor het Afrikaanse continent juist gunstig staan. EGNOS (maar ook WAAS en MSAS) is dan ook in eerste instantie ontwikkeld voor de luchtvaart en maritieme doeleinden, oftewel in omstandigheden met vrij zicht.

Image

Toch kunnen ook wij profijt hebben van EGNOS als we maar bedenken, dat de ontvangst in bijvoorbeeld bebouwde gebieden beperkt zal zijn, maar in het vrije veld goed mogelijk is. Doe daar dan ook je voordeel mee tijdens het markeren van het eindcoordinaat van een Terra Cache. Verwacht niet snel een fix van EGNOS, het duurt gemiddeld ergens tussen de 5 en 10 minuten voordat je die hebt. Je geduld zal beloond worden met een keurig opgemeten coordinaat, tevreden bezoekers en (het belangrijkst) minder schade aan de natuur!

NOOT: het is de verwachting dat EGNOS volledig operationeel zal zijn tussen 2008 en 2010. Tot die tijd zijn de signalen nog niet continu te ontvangen, waardoor niet altijd een correctie op de plaatsbepaling zal worden toegepast.

 

 

 

 

Laatst aangepast op vrijdag, 02 februari 2007 11:25
 
TerraCaching en het TerraCaching logo zijn eigendom en copyright van TerraCaching, LLC en worden gebruikt met toestemming.