Het maken van een Terra Cache
In dit artikel gaan we wat dieper in op het leggen van een Terra Cache. Het leggen van een cache lijkt zo makkelijk, omdat je voor een Terra Cache in principe geen toestemming nodig hebt van de grondeigenaar, toch zijn er zaken waar je goed op moet letten.
Image
 
Inleiding.
 
In oktober 2004 heeft een Amerikaanse cacher, met als nickname AngryKid, Terracaching opgezet. Het lijkt wel alsof hij een voorspellende blik had met betrekking tot andere caching site's, want hij heeft toen al een strategie uitgezet, waarmee nog steeds nauwkeurig ingespeeld wordt op de onmogelijkheden bij andere site's.
 
Een Terra Cacher is iemand die in alle vrijheid met zijn of haar GPS de natuur in trekt en daar op avontuurlijke wijze aan het spel kan deelnemen. Om dat ideaal te bereiken moeten er zo min mogelijk beperkende regeltjes zijn. Eigenlijk zijn er maar een paar:
 
- een Terra Cache moet een unieke cache zijn
- een Terra Cache mag uitsluitend bij TerraCaching.com op de site staan
- AngryKid heeft geen voorkeur voor micro caches, eventueel wel als tussen cache
 
Met deze wetenschap is er uiteraard heel veel mogelijk! Want alles wat niet genoemd wordt, mag dus wel. Om wat mogelijkheden te noemen:
 
- het plaatsen van een cache in de natuur
- het aanbrengen van aanwijzingen langs de route
- toestemming tot plaatsen is niet vereist
- vakantie caches zijn toegestaan
- een cache mag begraven worden
 
Maar let er ten alle tijden op, dat er niets beschadigd wordt in de natuur! Verderop in dit artikel komen we daar nog een aantal keer nadrukkelijk op terug.
 
Op deze vrijheden zijn uiteraard wel wat (logische) beperkingen te bedenken, zeker in ons kleine landje waar alles zo dicht op elkaar gebouwd is. Ga dus zeker geen cache plaatsen in de buurt van:
 
- aktieve militaire objecten
- spoorlijnen
- belangrijke bruggen of tunnels
- vliegvelden
- energiecentrales
 
Een cache hier neerleggen is niet alleen een bedreiging voor Terra Caching, maar ook nadelig voor het voortbestaan van andere caching site's. Doe dat dus ook niet! En mocht je toch iets willen doen in de buurt van genoemde plaatsen, neem dan een redelijke afstand  in acht.
 
Het is aan te bevelen om pas een eigen cache te gaan leggen, wanneer je zelf een groter aantal caches gevonden hebt, zodat je wat cache ervaring hebt! Een aantal is niet aan te geven, dat verschilt van persoon tot persoon!
 
Het staat je overigens vrij om toch toestemming te vragen van de grondeigenaar! 
 
Voorbereidingen.
 
Na deze inleiding is het tijd voor het leukste: het bedenken van een cache route en het daadwerkelijk uitzetten en plaatsen van de Terra Cache! We gaan daarbij uit van een multi cache, omdat de mogelijkheden daarmee eigenlijk onuitputtelijk zijn en er een mooie gevarieerde wandeling mogelijk is door een mooi gebied van jou keuze. 
 
En dat is al de eerste voorpret, die je thuis al kan beleven. Je hebt vast wel een stukje natuur waar je zelf graag komt en dat ook eens aan anderen wilt laten zien. Je kiest daarbij zelf de lengte van de route die in dat gebied past en je kan de route zodanig uitstippelen dat de bezoekers langs die plekjes lopen, die je zelf erg mooi vindt. Vaak zullen anderen die plekjes ook als mooi ervaren. Het mooiste is om de route dusdanig te laten verlopen, zodat er een mooie rondwandeling ontstaat. Helaas is dat niet altijd mogelijk en is het soms niet eens een straf om bepaalde delen heen-en-weer te moeten lopen.
 
Mogelijk heb je een papieren wandelkaart van het gebied, zodat je thuis al een beetje kan kijken hoe de route globaal zou kunnen lopen. Andere mogelijkheid is Ozi-Explorer, waarvoor tegenwoordig stafkaarten zijn te verkrijgen bij de Topografische Dienst van het Kadaster in Emmen.
 
Image 
 
Weer een andere mogelijkheid zijn de Topo kaarten die in een GPS zijn te laden, maar uiteraard ook op de computer een fraai beeld geven van het gebied waar jij een cache route wil gaan uitzetten. Zo kan je thuis achter de computer alle paadjes al zien, die te bewandelen zijn!
 
Kijk ook alvast hoe je de wandeling wilt laten verlopen: linksom of rechtsom. De ervaring leert dat het tonen van leuke plekjes het meest wordt gewaardeerd ergens halverwege of aan het einde van de route, omdat het laatste deel het verst in het geheugen van de bezoekers zal blijven hangen. Probeer ook zoveel mogelijk te vermijden dat de route over of langs de openbare weg gaat. Dit is helaas niet altijd mogelijk, zeker bij een wat langere route.
 
We komen een beetje aan het einde van de voorpret: de plaats van de cache. Zonder geschikte plaats voor een cache is het zinloos om ergens een route te gaan uitzetten. Besteedt hier in de voorbereiding veel aandacht aan. Wellicht ken je een plek die geschikt zou kunnen zijn, dan heb je een behoorlijk voordeel op anderen die met kaarten werken! De cache moet ergens aan het einde van de route komen, maar niet al te dichtbij de parkeerplaats en liefst een plaats waar rustig te loggen is. Niet-cachers nemen voornamelijk de hoofdpaden en komen meestal niet verder dan een bepaalde afstand het bos in. Hiermee ga je in feite al voorkomen, dat je cache door dreuzels ontdekt cq. weggehaald wordt! Op de kaart is al redelijk in te schatten waar je cache veilig en rustig zou kunnen liggen.
 
Eerst op zoek naar een plaats voor de cache.
 
Leuk en tegelijkertijd spannend! Je eerste bezoek aan jou favoriete omgeving om een prachtige Terra Cache te gaan neerleggen. Wat je eigenlijk als eerste moet doen, is de plaats voor een cache bepalen.
 
Zoals gezegd in de inleiding heb je voor een Terra Cache geen toestemming nodig om een cache te plaatsen. De Provinciale Landschappen en Staatsbosbeheer hebben het liefst dat je het wel meldt, maar er zijn veel situaties te bedenken waar het werkelijk onzinnig is, om op die plaats toestemming te gaan vragen. Toch willen we nadrukkelijk rekening houden met de natuur, waar we zo graag in vertoeven!
 
Je hebt thuis al bepaald in welke richting je de route laat lopen en waar de cache ongeveer komt te liggen. Vanaf de parkeerplaats loop je nu de route in tegengestelde richting, het liefst op een wat drukkere dag, zodat je een aardig beeld hebt hoe druk het daar kan zijn. Een zondag met redelijk mooi weer is bij uitstek geschikt om dat te beoordelen! Je zal bemerken dat als je verder het natuurgebied in komt, dat het rustiger wordt. Vanaf dat moment kan je eigenlijk gaan uitkijken naar een geschikte plaats voor een cache.
 
Wellicht zie je ergens een zijpad met redelijk wat vegetatie eromheen. Heuveltjes zijn ook bij uitstek geschikt om daar een cache achter te verstoppen. Woon je ergens in de polder, dan kan je kijken of er knotwilgen staan. De wat oudere exemplaren zijn vaak hol van binnen of bieden een verstopplaats wat hoger in de boom. Hou er wel rekening mee dat knotwilgen eens in de drie jaar geknot worden en dat je cache dan ontdekt kan worden! Ook onder bruggetjes is een populaire plaats om een cache te verstoppen, maar hou in gedachten dat het water kan stijgen! Vaak steunt een bruggetje op stalen balken, die zijn zeer geschikt.
 
Om op het toestemmingsverhaal terug te komen: plaats altijd een cache op een zodanige plaats dat de natuur er zo min mogelijk last van heeft! Dus niet te ver van een doorgaand pad vandaan, hou een paar meter aan. Een bruggetje of knotwilg is meestal langs een pad, dus dat is geen enkel probleem. Ga je toch wat verder van het pad vandaan, kies dan een logische verstopplaats, zoals dood materiaal. Een afgezaagde boomstronk is dan zeer geschikt. Kies zo'n plaats dan alleen als je er zeker van bent, dat de bezoekers niet door jonge aanplant moeten gaan lopen. Het begraven van een Terra Cache is toegestaan, maar doe dat niet in een bos! Een wat grotere zandvlakte is daar meer geschikt voor. Een andere mogelijkheid is om de route door het natuurgebied te laten lopen en de cache daar net buiten te verstoppen.
 
Image 
 
Nu je een plaats hebt gevonden om je cache te verstoppen, kan je daar het formaat van de cache op aanpassen. Meestal zal je uitkomen op een klein formaat munitiekistje of een plastic doosje. De eerste is zeker waterdicht, de laatste wat minder. Is de verstopplaats absoluut rustig dan zou je het plaatsen van een grotere cache kunnen overwegen.
 
Volgend punt is de afdekking van je cache: gebruik van natuurlijk materiaal is het makkelijkst en daarbij is boomschors of stukken mos het beste. Een steen of dakpan op de cache wekt argwaan en stokken op je cache leggen is erg gewaagd! Honden zijn dol op stokken en ook kleine kinderen willen wel eens op zoek gaan naar een mooie stok. De kans dat je cache dan zichtbaar wordt is dan zeker aanwezig, net als met het afdekken met bladeren.
 
Kijk ook gelijk of het wenselijk is om een spoilerfoto op je cache pagina te plaatsen, om daarmee schade aan de natuur te voorkomen. En dat al dan niet met een (redelijk) duidelijke hint! Markeer de plaats gelijk in je GPS, zodat je het later makkelijk terug kan vinden. 
 
Het uitzetten van de route.
 
Het tweede (en erg leuk) deel in het veld is het uitzetten van de route. Ben je in het gebied niet echt goed bekend, dan is het aan te bevelen om hier eerst eens een stukje te gaan lopen, om te kijken waar de leuke en eventueel markante plekjes zich bevinden. Ken je het gebied goed, dan kan je gelijk beginnen met uitzetten. Als eerste markeer je de parkeerplaats. Het is altijd fijn als bezoekende cachers weten waar de auto te parkeren is!
 
Neem voor het gemak pen (of beter: potlood) en papier mee, voor het maken van de nodige aantekeningen. Je bent nu klaar om de route te lopen die je in gedachten hebt. We gaan er even vanuit dat de totale lengte ongeveer 5 kilometer wordt. Stel gedurende die route een stuk of 5 vragen op markante punten en markeer die punten in je GPS. De vragen en antwoorden noteer je even voor de berekeningen die je thuis kan gaan opstellen.
 
Er zijn nogal wat mogelijkheden die je kunt toepassen om vragen over te stellen: aantal planken op een bruggetje, meerkeuzevragen, aantal raampjes van een huisje, informatieborden waar je een vraag over kunt stellen, enzovoort! Let wel een beetje op dat je vragen stelt over objecten die een beetje duurzaam zijn. Stel je een vraag over de kleur van de bovenkant van een houten paaltje onderweg, dan wil het wel eens gebeuren dat het paaltje na verloop van tijd spontaan verdwenen is. Je route is dan niet of nauwelijks meer te lopen! 
 
Heb je geen geschikte punten om vragen over te stellen, dan is er nog een alternatief,  namelijk het zelf aanbrengen van (aluminium) plaatjes of meetspijkers. Dat geeft wat meer werk, maar je hebt wel een punt waar je een vraag over kunt stellen. Je kan zelfs op een dergelijk plaatje het volgende coordinaat inslaan, op twee plaatsen een half coordinaat of een projectie opdracht. Let wel op waar je deze aanwijzingen aanbrengt: doe dit op dood materiaal, een houten paal of achterop een bankje. Uiteraard zijn nog veel andere plaatsen hiervoor te bedenken! Ook kan je een tussen cache ergens verstoppen, meestal is dat een  micro cache, met daarin een aanwijzing voor een volgend coordinaat. Deze manieren van aanbrengen van aanwijzingen betekenen overigens wel dat je nog een keertje extra de wandeling zal moeten doen om ze aan te brengen.
 
Standaard wordt er opgemeten in het WGS84 formaat, maar dat heeft één groot nadeel: dit formaat is zo ingeburgerd bij cachers, dat het voor geoefende cachers mogelijk is om antwoorden te gaan gokken en tussenpunten over te slaan. Je kan dat een beetje omzeilen door een deel (of zelfs de gehele route) op te meten in een ander coordinaten stelsel. 
 
Image 
 
Het opmeten van een coordinaat moet nauwkeurig gebeuren, zeker van de eindcache! Een makkelijke manier is de GPS gedurende een aantal minuten bij het punt te leggen. Liefst zo hoog mogelijk. Kijk voor de zekerheid of de GPS voldoende ontvangst heeft, sommige GPS-en hebben minimaal drie satellieten nodig, andere werken pas bij vier satellieten optimaal. Als je de mogelijkheid hebt om WAAS/EGNOS op de GPS uit te schakelen, doe dat dan standaard. Deze feature moet de nauwkeurigheid van de GPS verhogen, maar op dit moment (voorjaar 2007) is dat niet het geval en in sommige gevallen is de nauwkeurigheid zelfs slechter dan zonder WAAS/EGNOS. Het WAAS systeem is wel aktief, maar alleen voor Noord-Amerika en EGNOS is pas rond 2010 in Europa operationeel.
 
Erg leuk om te doen is het maken van foto's onderweg om de cache pagina wat op te fleuren, maar het kan ook functioneel gebruikt worden bij het maken van spoilerfoto's van bijvoorbeeld een tussen cache en de eind cache. Let met name bij de spoilerfoto van de eind cache goed op, dat je niet teveel details weggeeft. Bekenden van het gebied kunnen op die manier in één keer op zoek gaan naar de cache. 
 
Het uiteindelijk leggen van de cache is dan nog maar een formaliteit, de plaats had je immers al bezocht. Laat je GPS hier langdurig liggen, bijvoorbeeld 5 minuten, om zodoende een zo nauwkeurig mogelijk coordinaat te verkrijgen. Kijk of je voldoende ontvangst van satellieten hebt!! De uiteindelijke bedoeling van een Terra Cache is uiteraard dat hij gewoon gevonden wordt en liefst een beetje vlot. Een onnauwkeurig coordinaat draagt daar niet toe bij en veroorzaakt vaak onnodige schade aan de natuur, omdat de bezoekers in een steeds groter wordende cirkel rond het nulpunt gaan zoeken!
 
De laatste handelingen.
 
Het verstoppen van je Terra Cache is hiermee voltooid! Thuis kan je de gegevens bij elkaar leggen en een leuke route met vragen gaan samenstellen met de daarbij behorende berekeningen. Heb je dit gedaan, controleer dan al je berekeningen nog eens, want een foutje is zo gemaakt. Het is nu tijd om je cache pagina op te gaan maken; dit gaat bij de amerikaanse site van TerraCaching.com. De opmaak gebeurt daar niet in HTML, maar met behulp van BB code. In het begin is dat even wennen, maar het is erg makkelijk om te doen. Aan de rechterkant van de opmaakpagina vind je alle uitleg die je nodig hebt! Als je foto's wilt invoegen dan zal je die eerst naar een stukje webspace of een eigen homepage moeten uploaden, met vervolgens een linkje naar je cache pagina.
 
We hopen dat deze uitleg voldoende informatie bevat om je te helpen bij het plaatsen van Terra Caches. Mocht je nog aanvullende vragen hebben, dan zijn die altijd te stellen op ons forum. Er is altijd wel iemand die bereid is je vragen te beantwoorden!
 

 
 
 
 
 
 
 
Laatst aangepast op vrijdag, 02 februari 2007 11:25
 
TerraCaching en het TerraCaching logo zijn eigendom en copyright van TerraCaching, LLC en worden gebruikt met toestemming.